Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chioscity.gr) αναρτήθηκαν οι προσκλήσεις για την κατάρτιση των καταλόγων μελετητών και εργοληπτών δημοσίων έργων που θα συμμετέχουν στις Δημόσιες Ηλεκτρονικές Κληρώσεις για την απευθείας ανάθεση έργων και μελετών κατά το έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 § 5 & 6 του Ν. 4412/2016. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 2η Μαρτίου 2018. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

banner gia compostopoiisi

Compost

CompostImage

Φόρμα για την Οικιακή Κομποστοποίηση


Μετάβαση στη Φόρμα

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL