Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Διεύθυνση: Δημοκρατίας 6, 1ος όροφος, ΤΚ 82100 Χίος

Τηλ.: 2271350849, 2271350826

Φαξ.: 2271350828

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

Υπηρεσίες Δημοτικής Κατάστασης

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης  (pdfdoc)

Πιστοποιητικό Γέννησης

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)

Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Πρόσφατο Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ, Τηλεφωνίας κ.λπ.) ή Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση Μεταδημότευσης

Λόγω Γάμου:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση (pdf,doc)
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 4. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μεταδημότευση στο Δήμο Χίου

Λόγω Διετούς Κατοικίας:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (εκδίδεται από το Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου)

Λόγω Αρχικής Δημοτικότητας:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μεταδημότευση στο Δήμο Χίου
 4. Υπεύθυνη Δήλωση

Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)

Διαγραφή λόγω Διαζυγίου

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση (pdfdoc)
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου με στοιχεία διαζυγίου
 4. Διαζευκτήριο

Μεταφορά Οικογενειακής Μερίδας

Λόγω Γάμου:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdf, doc)
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών

Εκδίδεται μόνο στους πλησιέστερους Συγγενείς

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση

Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η διαφορά των στοιχείων του Αιτούντος

Δήλωση Πολιτογράφησης

 1. Πιστοποιητικό Γέννησης (μεταφρασμένο από Έλληνα Δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών)
 2. Διαβατήριο
 3. Άδεια Διαμονής σε ισχύη
 4. Φωτοαντίγραφα Αστυνομικής Ταυτότητας δύο Ελλήνων μαρτύρων

Αλλαγή Εκλογικού Διαμερίσματος για Δημότες Χίου

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (εκδίδεται από το Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου)

 

Υπηρεσίες Ληξιαρχείου

Πολιτικοί Γάμοι

Για Έλληνες Υπήκους Κατοίκους Χίου

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση (δίδεται από την Υπηρεσία).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται (δίδεται από την Υπηρεσία):
  1. ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.
  2. αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές.
  3. ότι είναι κάτοικοι του Δήμου Χίου.
 4. Διαζευκτήριο της Ι.Μητρόπολης ή Διοικητική Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους.
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρεία.
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 7. Παράβολο χαρτοσήμου 15€ ένα για κάθε άδεια γάμου.
 8. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες.  Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Για Έλληνες του Εξωτερικού

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο ή την Κοινότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται το άτομο το οποίο θα εξουσιοδοτηθεί στην ειδική αίτηση του Ελληνικού Προξενείου.

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης.
 2. Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους.
 3. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 4. Αίτηση (δίδεται από την Υπηρεσία).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση:
  1. ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ.
  2. αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές.
 6. Εξουσιοδότηση Ελληνικού Προξενείου της χώρα που διαμένει Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας από το εξουσιοδοτούμενο άτομο.
 7. Παράβολο χαρτοσήμου 15€ ένα για κάθε άδεια γάμου.
 8. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες. Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Για Αλλοδαπούς που Διαμένουν στην Ελλάδα

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο ή την Κοινότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση (δίδεται από την Υπηρεσία).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά από Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο.
 3. Βεβαίωση από το Προξενείο τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κόλλημα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
 4. Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
 5. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
 6. Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής (εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής δεν εκδίδεται άδεια γάμου).
 7. Παράβολο χαρτοσήμου 15€ ένα για κάθε άδεια γάμου.
 8. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες. Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Για την τέλεση του Πολιτικού Γάμου εκτός από τους μελλονύμφους πρέπει να παραβρίσκονται και δύο (2) άτομα μάρτυρες με τα διαβατήρια ή τις ταυτότητες τους. 

Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αίτηση για ληξιαρχική πράξη θανάτου (pdfdoc

Ληξιαρχική πράξη γάμου

Αίτηση για ληξιαρχική πράξη γάμου (pdfdoc)

Ληξιαρχική πράξη υιοθεσίας

 1. Αίτηση (pdfdoc)
 2. Απόφαση δικαστηρίου με το πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής.

Η δήλωση υιοθεσίας γίνεται παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητες τους στο ληξιαρχείο του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων.

Δήλωση πράξης ονοματοδοσίας

 Αίτηση (pdf, doc)

Η ονοματοδοσία γίνεται παρουσία υποχρεωτικά και των δύο γονέων με τις ταυτότητες τους:

 1. στο ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί η γέννηση ή
 2. στο ληξιαρχείο που κατοικούν οι γονείς εάν το παιδί έχει δηλωθεί σε άλλο ληξιαρχείο προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη γέννησης του.

Δήλωση γέννησης

 1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
 2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου με πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

Η γέννηση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου που ανήκει το Μαιευτήριο από τον πατέρα ή την μητέρα ή τον ιατρό ή την μαία που παρεβρέθει στον τοκετό εντός 10 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.

 • Εάν έχουν παρέλθει 10 ημέρες έως 3 μήνες μετά την γέννηση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 4,5€.
 • Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 3 μήνες μετά τη γέννηση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 13,5€.
 • Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής. 

Δήλωση βάπτισης

 Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς

Η βάφτιση δηλώνεται στον τόπο δήλωσης της γεννήσεως του τέκνου ή στον τόπο τέλεσης του μυστηρίου εντός 90 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης.

 • Εάν έχουν παρέλθει 90 ημέρες έως 6 μήνες μετά την τέλεση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο χαρτοσήμου 4,5€.
 • Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 6 μήνες μετά τέλεση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο χαρτοσήμου 13,5€.

Δήλωση γάμου

 1. Δήλωση τέλεσης γάμου από ιερέα ή δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)
 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου
 3. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους
 4. Αίτηση δήλωσης γάμου

Ο γάμος δηλώνεται μόνο στον τόπο τέλεσης από τον ένα εκ των δύο συζύγων ή τρίτο πρόσωπο (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης.

 • Εάν έχουν παρέλθει 40 ημέρες έως 3 μήνες μετά την τέλεση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 4,5€.
 • Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 3 μήνες μετά τέλεση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 13,5€. 

Δήλωση διαζυγίου

 1. Απόφαση δικαστηρίου πιστοποιητικό τελεσιδικίας και το διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής επικυρωμένα (για θρησκευτικό γάμο)
 2. Απόφαση δικαστηρίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας πρωτοδικείου επικυρωμένα (για πολιτικό γάμο)
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, (όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί στο Ληξιαρχείο Χίου και η δικαστική απόφαση έχει εκδοθεί από το δικαστήριο Χίου)
 4. Αίτηση δήλωσης διαζυγίου

Η δήλωση γίνεται από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τελεσιδικίας της απόφασης.

 • Εάν έχουν παρέλθει 1-3 μήνες μετά την έκδοσης της απόφασης πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 4,5€.
 • Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 3 μήνες μετά την έκδοσης της απόφασης πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 13,5€. 

Δήλωση θανάτου

 1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
 2. Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος
 3. Αστυνομική ταυτότητα δηλούντος
 4. Αίτηση για δήλωση θανάτου

Για τη δήλωση και έκδοση άδειας ταφής υπάρχει προθεσμία 24 ωρών πριν την ταφή.

Εάν έχουν παρέλθει 24 ώρες μετά την ταφή και δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος στο ληξιαρχείο αυτός δηλώνεται μονάχα με παραγγελία εισαγγελέα.

 

Πίσω στις Υπηρεσίες

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Γ.Γ.Π.Π. - Προετοιμαστείτε: Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Γ.Γ.Π.Π. - Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

banner gia compostopoiisi

Compost

CompostImage

Φόρμα για την Οικιακή Κομποστοποίηση


Μετάβαση στη Φόρμα

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL