Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (θαμνοκοπτικά, βενζινοπρίονα κλπ) υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Πρασίνου

  • Προϋπολογισμός: 999,18 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: 11:30 π.μ.