Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το Δήμου Χίου για το 2018

  • Κατηγορία Αναθέσεις
  • Προϋπολογισμός: 6.621,60 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
  • Καταληκτική Ώρα: 09:30 π.μ.