Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο του Δήμου Χίου, δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την συμμετοχή στα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου, και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10 ν. 2472/1997 και σύμφωνα με το Άρθρο 7Α παρ. 1α και παρ. 3 άρθρου 34 Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α 109).