Υδραυλική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Φραγκοβουνίου Κάμπου Δ.Ε. Χίου