Προμήθεια διαφόρων επίπλων – ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας, του Κοιν. Φαρμακείου και του Κοιν. Παντοπωλείου Δ. Χίου

  • Προϋπολογισμός: 7.751,25 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017