Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας, του Κοιν. Φαρμακείου και του Κοιν. Παντοπωλείου Δ. Χίου

  • Προϋπολογισμός: 8.997,30 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017