ΚΑΠΗ Δήμου Χίου - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκδρομή στα Μεστά