Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

  • Προϋπολογισμός: 2.421,90 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017