Προμήθεια εργαλείων κήπων για την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

  • Προϋπολογισμός: 3.146,13 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: 11:30 π.μ.