Προμήθεια αυτοκόλλητων σημάτων (patches) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

  • Κατηγορία Αναθέσεις
  • Προϋπολογισμός: 120,00 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018