Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων έτους 2018

Στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων έτους 2018» έγινε εκ παραδρομής λάθος στο έντυπο προσφοράς. Σας επισυνάπτουμε το νέο και ορθό έντυπο προκειμένου να υποβάλλεται την οικονομική προσφορά σας.
Για διευκρινίσεις σχετικά μπορείτε να καλείτε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τηλ. 2271351603 κ. Καλλίτση Γεωργία.

 

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

banner gia compostopoiisi

Compost

CompostImage

Φόρμα για την Οικιακή Κομποστοποίηση


Μετάβαση στη Φόρμα

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL