Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, servers κλπ)

  • Προϋπολογισμός: 9.997,07 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018