«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»

  • Προϋπολογισμός: 29.577,60 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: 10:30 π.μ.
  • Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
  • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00 έως 10:30 π.μ.