Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Χίου για το σχολικό έτος 2017-2018

  • Προϋπολογισμός: 59.970,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
  • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00πμ έως 10:30πμ