Προμήθεια χρωμάτων σχολικών συγκροτημάτων ΤΜΗΜΑ Α' & Προμήθεια χρωμάτων οδοσήμανσης ΤΜΗΜΑ Β' έτους 2017

  • Προϋπολογισμός: 10.800,00 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
  • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00πμ έως 10:30πμ