Προμήθεια ειδών Τροφίμων για τη λειτουργία Δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2018

  • Προϋπολογισμός: 404.541,77 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018
  • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

banner gia compostopoiisi

Compost

CompostImage

Φόρμα για την Οικιακή Κομποστοποίηση


Μετάβαση στη Φόρμα

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL